Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca ma prawo wręczyć nam wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli rażąco naruszamy zasady panujące w zakładzie pracy, nie dbamy o swoje stanowisko, nie wykonujemy zleconych prac lub przyszliśmy np. do pracy pod wpływem alkoholu. Zdarza się jednak, iż to wypowiedzenie jest według z nas niesprawiedliwe. Wówczas możemy się odwoływać.

Warto znać prawo pracy Wrocław regulowany przez kodeks pracy. Kodeks pracy to książka z zawartymi aktami prawnymi regulującymi postępowanie pracodawcy i pracownika. Dzięki kodeksowi będziemy wiedzieć, czy przysługuje nam w ogóle takie odwołanie. Dowiemy się z niego także, czy pracodawca słusznie ukarał nas zerwaniem umowy. Czasami tracimy miejsce pracy z powodu zbyt długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracodawcy może się też nie spodobać fakt, iż wykorzystujemy do końca wszelkie urlopy wychowawcze, pozbawiając pracodawcy stałego pracownika. Posiłkuje się on przyjmowaniem ludzi na zastępstwa, ale coraz częściej ludzie nie chcą pracować na takich warunkach, zwłaszcza gdy z tego powodu mają niższą pensję, niż gdyby byli zatrudnieni na zwykłą umowę o pracę.

Mamy prawo do adwokata

Jeżeli uważamy, że pracodawca niesłusznie wypowiedział nam umowę, możemy szukać pomocy w kancelarii adwokackiej. Musimy sobie zdawać sprawę, iż z tego samego źródła może skorzystać nasz pracodawca. W kancelarii do dyspozycji klientów jest adwokat dla pracowników i pracodawców, niemniej każde ze stron otrzyma pomoc od innego urzędnika.

Prawo ma wiele gałęzi, w tym pracy. Obejmuje regulację w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i jego pracodawcy jako stron w sprawie. Prawo to służy również rozwiązywaniu konfliktów między organizacjami pracodawców oraz pracowników. Jest możliwość prowadzenia dialogu między zwaśnionymi stronami.

Adwokat pomaga przejść przez sprawę sądową zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Bez względu na to kto wniósł sprawę do sądu. Nieważne, czy pracodawca lub pracownik jest powodem, a drugi pozwanym. Pomoc adwokacką lub poradę otrzyma każda ze stron.

Kodeks pracy obejmuje szereg istotnych regulacji

Kodeks pracy zawiera prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników. Jeżeli są one łamane, wówczas strona pokrzywdzona może się odwołać w tej sprawie do sądu i poprosić o pomoc adwokata z urzędu lub wynająć go prywatnie.

Adwokat reprezentujący powoda lub pozwanego działa na rzecz osoby, którą reprezentuje, trzymając się wytycznych zgodnych z prawem. Urzędnik pieczołowicie przygotowuje się do rozprawy, dokładnie ją badając. W tym celu prowadzi rozmowę z klientem, zadaje mu kluczowe pytania i szuka rozwiązania możliwie najkorzystniejszego dla pozytywnie zakończonej sprawy.

Nie ma znaczenia, czy otrzymaliśmy adwokata z urzędu, czy postaraliśmy się o niego prywatnie. Każdy z nich będzie działał zgodnie z etyką piastowanego przez siebie stanowiska.

Czego możemy spodziewać się na rozprawie sądowej?

Gdy dojdzie do rozprawy sądowej w związku z niesprawiedliwym zwolnieniem z pracy, będziemy siedzieć na sali sądowej po przeciwnej stronie od pozwanego, czyli pracodawcy. Musimy być przygotowani na emocje, które będą nas trawić podczas trwania rozprawy sądowej. Jeżeli postanowiliśmy działać bez pomocy adwokata, możemy zostać zagonieni w przysłowiowy róg. Sędzia ma za zadanie tak manewrować powodem oraz pozwanym, by wyprowadzić go z animuszu.

Pilnujmy się więc i nie dajmy wyprowadzić z równowagi, gdyż będzie to dla nas bardzo niekorzystne. Zwłaszcza jeżeli pozwolimy sobie uzewnętrznić te emocje w sposób niekontrolowanego płaczu lub krzyku.

Dlaczego warto na sprawę przyjść z adwokatem?

Z powyższego wynika, że warto posiłkować się obecnością adwokata na sali sądowej, by zachować zdrowy rozsądek i przejść przez te chwile niemiłe, bądź co bądź, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej ze stron. Sprawy takie są naprawdę często bardzo przykre i przytłaczające. Siedzący obok nas adwokat i zabierając głos w naszej sprawie odciąży nas w pewnym stopniu i uchroni przed zbyt dużym stresem. Ważne, byśmy wyszli z sali sądowej z zachowaną twarzą.

Źródło: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here