Czy będąc osobą bezrobotną, warto pójść na szkolenie BHP?

Osoby bezrobotne, majce trudności ze znalezieniem dla siebie zatrudnienia, mają do dyspozycji szereg różnych szkoleń. Wśród nich znajdują się także szkolenia dotyczące BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy warto z nich korzystać, będąc osobą bez pracy?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca musi dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim zakładzie pracy. Obowiązek ten włącza również prowadzenie odpowiednich szkoleń pracowników – wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP. Służą one do przekazania pracownikom informacji dotyczących bezpiecznego postępowania na danym stanowisku pracy, aby pracownik wiedział, jak powinien realizować prawidłowo swoje obowiązki.

W przepisach Kodeksu Pracy oraz w innych przepisach znajdziemy informacje o tym, że pracownik nie może być dopuszczony na stanowisko pracy bez odpowiedniego przeszkolenia. Czy jednak można wykonać je wcześniej, jeszcze przed zatrudnieniem, będąc osobą bezrobotną?

Szkolenia BHP bezrobotnych nieuznawane przez pracodawców

Chociaż mogłoby się wydawać, że wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu BHP przez osobę bezrobotną będzie jej dodatkowym atutem przy poszukiwaniu pracy, to jednak warto wskazać, że takie szkolenie nie może być uznane przez pracodawcę jako szkolenie wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że szkolenie BHP wstępne składa się z dwóch części – szkolenia ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Szkolenie ogólne przekazuje ogólne informacje o BHP, natomiast instruktaż stanowiskowy koncentruje się na zagrożeniach na konkretnym stanowisku pracy.

Zatem szkolenie wstępne BHP musi być zawsze przeprowadzone w powiązaniu z danym stanowiskiem pracy – nie może być wykonane przed zatrudnieniem, ponieważ tak naprawdę nie będzie wtedy kompletne.

Jak firmy szkolą swoich pracowników w zakresie BHP?

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na zlecenie firmom zewnętrznym usług BHP Seka to jedna z wielu firm, która oferuje usługi w tym właśnie zakresie. Wówczas pracownicy są szkoleni przez wykwalifikowanych instruktorów w zakresie BHP Seka prowadzi szkolenia wstępne i okresowe – więcej informacji można znaleźć na stronie Seka.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here