Czym się różni poziom B1 od B2?
Czym się różni poziom B1 od B2?

Czym się różni poziom B1 od B2?

Czym się różni poziom B1 od B2?

W języku polskim istnieje wiele poziomów znajomości, które są określane za pomocą skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Dwa z tych poziomów to B1 i B2. Chociaż mogą wydawać się do siebie podobne, istnieją pewne różnice między nimi. W tym artykule przyjrzymy się tym różnicom i dowiemy się, czym dokładnie charakteryzują się poziomy B1 i B2.

1. Zrozumienie tekstu pisanego

Na poziomie B1 osoba potrafi zrozumieć teksty pisane na tematy codzienne, takie jak artykuły prasowe czy proste maile. Potrafi również zrozumieć ogólny sens tekstu, choć może mieć trudności z bardziej skomplikowanymi konstrukcjami językowymi. Na poziomie B2 osoba potrafi zrozumieć teksty pisane na różne tematy, zarówno te codzienne, jak i bardziej specjalistyczne. Potrafi również zrozumieć niuanse i subtelności językowe.

2. Umiejętność mówienia

Na poziomie B1 osoba potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach, takich jak zadawanie pytań o drogę czy zamawianie jedzenia w restauracji. Potrafi również opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i doświadczeniach. Na poziomie B2 osoba potrafi swobodnie porozumiewać się w różnych sytuacjach, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Potrafi również wyrazić swoje zdanie i argumentować swoje stanowisko.

3. Rozumienie ze słuchu

Na poziomie B1 osoba potrafi zrozumieć proste rozmowy i wyrażenia codzienne, choć może mieć trudności z bardziej zaawansowanymi tematami. Potrafi również zrozumieć ogólny sens rozmowy, choć może nie łapać wszystkich szczegółów. Na poziomie B2 osoba potrafi zrozumieć różne rodzaje mówionego języka, zarówno te codzienne, jak i bardziej formalne. Potrafi również łapać niuanse i subtelności językowe.

4. Umiejętność pisania

Na poziomie B1 osoba potrafi pisać proste teksty na tematy codzienne, takie jak listy czy krótkie opisy. Potrafi również wyrazić swoje zdanie na prosty sposób. Na poziomie B2 osoba potrafi pisać różne rodzaje tekstów, zarówno te codzienne, jak i bardziej formalne. Potrafi również wyrazić swoje zdanie w sposób bardziej złożony i argumentować swoje stanowisko.

5. Gramatyka i słownictwo

Na poziomie B1 osoba potrafi używać podstawowych struktur gramatycznych i zna wystarczająco dużo słów, aby porozumiewać się w prostych sytuacjach. Na poziomie B2 osoba potrafi używać bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych i zna większą ilość słów, co pozwala jej na swobodne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.

Podsumowując, poziom B1 różni się od poziomu B2 pod względem zrozumienia tekstu pisanego, umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, umiejętności pisania oraz znajomości gramatyki i słownictwa. Poziom B2 jest bardziej zaawansowany i pozwala na swobodne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy.

Poziom B1 różni się od poziomu B2 tym, że B1 to poziom średniozaawansowany, podczas gdy B2 to poziom zaawansowany.

Link do strony internetowej: https://www.escargot.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here