Działalność handlowa

Działalność handlowa to forma działalności gospodarczej na rynku zajmująca się handlem.

FAZY DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

Zaliczamy do nich fazę pierwszą, czyli zakup/zaopatrzenie, fazę drugą, czyli magazynowanie i fazę trzecią, czyli sprzedaż/zbyt. Podział handlu wewnętrznego na hurtowy i detaliczny wiążę się z miejscem jakie zajmuje przedsiębiorstwo w kanale dystrybucji towarów.

FUNKCJE HANDLU

Do funkcji handlu zaliczamy: zakup towarów, czyli zespół działań związanych z nawiązaniem współpracy z dostawcami towarów, negocjowaniem warunków dostaw i wpłaty oraz z realizacją dostaw zakupionych towarów. Prawidłowo przebiegający proces zakupu jest warunkiem właściwego przebiegu sprzedaży i dobrej gospodarki zapasami. Między zakupem i sprzedażą i zapasami występują bardzo silne więzi. Kolejną funkcją handlu jest sprzedaż – to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego, działania mają w zasadzie jeden cel – zwiększenie sprzedaży

FORMY SPRZEDAŻY W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Forma tradycyjna charakteryzuje się rozwiniętą obsługą nabywców, a także ze zredukowaną obsługą nabywców. Forma nowoczesna zatem opiera się na sprzedaży samoobsługowej, sprzedaży z automatów, a także sprzedaży preselekcyjnej.

Tradycyjna forma sprzedaży – polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z kupujacym. Obiekt handlowy podzielony jest na dwie części oddzielone z reguły stołem sprzedażowym czyli ladą. Po jednej stronie lady znajduje się sprzedawca i towary po drugiej zaś klienci.
Sprzedaż samoobsługowa – polega na tym, że samodzielnie dokonuje wyboru towarów rozmieszczony w logiczny sposób w sklepie po dokonaniu wyboru wkłada towar do koszyka i reguluje należność w kasie. Sprzedaż preselekcyjna polega na wyeksponowaniu w sklepie towarów w sposób, który zapewnia nabywcom swobody i samodzielny wybór towarów. Kupujący porównują gatunki, odmiany, kolory i ceny towarów i dokonują wstępnego wyboru towaru po czym w rozmowie ze sprzedawcą konkretyzują swoje życzenia dotyczące towarów.Działalność handlowa

Sprzedaż z automatów – nie zależy od godzin otwarcia sklepów

ZAPASY
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu sprzedaży jest posiadanie zapasów towarowych pozwalających na utrzymanie ciągłości sprzedaży przy zapewnieniu konsumentom możliwości dokonywania wyboru kupowanych wyborów.

FORMY HANDLU DETALICZNEGO
Formy handlu detalicznego dzielą się na handel stacjonarny, obejmujący obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu. Miejsce to jest zawsze dostępne dla klienta w określonym, dobrze oznaczonym miejscu. Handel ruchowy – dociera do konsumenta wszędzie tam gdzie jest to najbardziej dla niego dogodne w danym momencie, na przykład handel obwoźny czy akwizycja. Handel wysyłkowy – oferuje towary na odległość handel za pośrednictwem poczty, Internetu, zamówienie przez telefon lub faksu. Dostarczenie towaru za pomocą poczty lub firmy kurierskiej lub odpowiednio zatrudnionych pod tym kątem pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here