Edukacja, nauka oraz szkoła

0
1773

Kodeks Pracy to najważniejszy akt prawny regulujący prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zawiera między innymi: stosunek pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, zatrudnianie młodocianych oraz odpowiedzialność materialną pracowników.

Do łamania praw pracowniczych dochodzi bardzo często. Lista kar jest dość długa, ale należą do niej między innymi: kara grzywny od tysiąca do 30tyś złotych może zostać nałożona na pracodawcę łamiącego kodeks. Takiej samej karze podlegają pracodawcy, którzy nie wypłacają w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi lub uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika albo obniżają bezpodstawnie wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia, nie udzielają przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub obniżają bez powodu jego wymiar, odmawiają wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czym jest prawo pracy? Już tłumaczę.

Prawo pracy jest to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Obejmuje relacje między pracownikiem, a pracodawcą i problemy związane z zarobkami. Do tych norm należy właśnie między innymi kodeks pracy. Z prawem pracy stykamy się na co dzień, czasem nie zdając sobie z tego nawet sprawy.

Zasady prawa pracy obejmują prawo do pracy, zakaz dyskryminacji, równość pracowników oraz ochronę uprawnień pracowników. Kancelaria prawa pracy zajmuje się pomocą w sądzie z zakresu prawa pracy. Należy się tam zgłosić bezzwłocznie w sytuacji wystąpienia mobbingu w pracy (zastraszanie, nękanie, przedmiotowe traktowanie), nieuzasadnionego zwolnienia. Warto zaznaczyć, że każdy pracownik Musi być traktowany równo bez wyjątków. Nie może na to wpływać pochodzenie, rasę, kolor skóry czy orientacja seksualna. W przypadku, kiedy pracodawca traktuje gorzej pracownika, trzeba pamiętać, że prawnicy nie zajmują się tylko sprawami rozwodowymi etc., ale także pomogą w takiej sytuacji.

Więcej: Prawnik prawo pracy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here