Jak się liczy urlop

Zamierzasz pójść na urlop, ale nie wiesz jak dokładnie się on liczy? Planujesz wyjazd na wakacje z rodziną, ale nie jesteś pewny czy jak dostaniesz urlop, to będziesz w stanie 100% go pokryć? Urlop wypoczynkowy reguluje dział siódmy kodeksu pracy. Zgodnie z nim każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu raz w roku. Pracownik może zrzec się prawa do przyznania urlopu.

WYMIAR NALEŻNEGO URLOPU

Wymiar należnego urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się także okres edukacji w wymiarze: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 3 lata, średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat, także w wymiarze samego licencjatu. Należy jednak pamiętać, że lat nauki się w tym wypadku nie sumuje.

WYNAGRODZENIE PODCZAS URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

W czasie pobierania urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie samo jak w wypadku pracowania na etacie, czyli całość urlopu jest płatna 100%. Zasadę tę stosuje się w pełni jedynie do składników wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Natomiast elementy zmienne mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli ulegają znacznym wahaniom to nawet z 12 miesięcy.

ZASADY UDZIELANIA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Jak się liczy urlop Urlopu wypoczynkowego należy udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającemu liczbie godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w danym dniu. Obliczając urlop trzeba
pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, proporcjonalnemu skróceniu ulega wymiar urlopu wypoczynkowego, a nie liczba godzin przypadająca na jeden dzień urlopu. Odpowiednio zatem dla pracownika zatrudnionego na: pełny etat jest to: 208 godzin przy 26 dniach urlopu i 160 godzin przy 20 dniach urlopu. A dla pracownika zatrudnionego na pół etatu wypada to odpowiednio: 104 godziny czyli 26 dni (13 dni * 8 godz. = 104 godz.), 80 godzin przy 20 dniach (10 dni *8 godz. = 80 godz.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here