Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli myślisz nad założeniem swojej własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, masz już pomysł i jasno określone, sprecyzowane cele, a także plan działania, to warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię, bez której owa działalność nie tylko się nie otworzy, ale także nie będzie należycie funkcjonować, a mianowicie – koszty. Poniżej zatem przedstawiamy dokładne omówienie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Artykuł zostanie podzielony na koszty związane z otwarciem działalności, a następnie na koszty związane z prowadzeniem takiej działalności. Zatem jeżeli przed otwarciem jednoosobowej działalności gospodarczej dzielą cię jedynie zmartwienia dotyczące kosztów, nie przestawaj czytać!

KOSZTY ZAŁOŻENIA JEDNOOSOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydatki związane z działalnością firmy możemy podzielić na dwie kategorie: opłaty administracyjnoskarbowe, które są przymusowe, muszą być opłacane w regularnych odstępach czasu i zależą głównie od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz bieżące koszty prowadzenia firmy, które są uzależnione przede wszystkim od rodzaju i skali prowadzonego biznesu.

OPŁATY ADMINISTRACYJNO-SKARBOWEJ

Na te opłaty składają się podatki, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) , a także w niektórych przypadkach wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Koszty te bardzo obciążają przedsiębiorców, potrafią nawet skutecznie odstraszyć od założenia swojego biznesu. W kwestii pomocy przy rozliczaniu podatków można zasięgnąć w biurach podatkowych lub rachunkowych lub posiłkować się programami komputerowymi.

PODATEK DOCHOWY Z TYTUŁU PROWADZENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jednoosobowa działalność gospodarcza Państwo opodatkowuje nasz dochód. Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu. Do wyboru są cztery formy opodatkowania (podatek PIT, podatek CIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), w zależności od formy prawnej Twojego biznesu. Podatkiem PIT, czyli podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą rozliczać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna). Podatkiem CIT, czyli podatkiem dochodowym od
osób prawnych rozliczają się głównie osoby prawne (np. spółki z o.o., spółki akcyjne). RPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to możliwa forma rozliczeń dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych. Karta podatkowa natomiast dedykowana jest osobom fizycznym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikom spółki cywilnej, prowadzącym firmę w małej skali.
Obecnie podstawowa stawka VAT wynosi 23%. To stawka stosowana przy sprzedaży towarów i usług na terenie kraju oraz przy WDT, czyli Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów i eksporcie towarów. Ostatnia to stawka 0%, która obowiązuje przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here