umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Na mocy zawartej umowy, przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonania oznaczonego w niej dzieła, za co przysługuje mu wynagrodzenie wypłacane przez zamawiającego. Istotnym elementem każdej umowy o dzieło jest określenie przedmiotowego dzieła, które na mocy tej umowy ma wykonać przyjmujący zlecenie.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Z taką umową mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca coś dla nas „tworzy” z czego potem będziemy korzystać i chcemy mieć do tego prawa autorskie. Takiej umowie towarzyszą 50% koszty uzyskania przychodu. Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 50% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 50% = 500,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 500,00 zł = 500,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód. Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek: 500,00 zł x 18% = 90,00 zł, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 90,00 zł = 910,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła. Od początku 2013 roku zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów zostało ograniczone. Można je stosować do przychodu rocznego wykonawcy, z tytułu umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, do wysokości brutto 85 528 zł.

UMOWA BEZ PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH

Z taką umową mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca coś dla nas „tworzy” i nie przenosi na nas praw autorskich. Podpisujemy umowę o dzieło bez przeniesienia praw autorskich. Takiej umowie towarzyszą 20% koszty uzyskania przychodu.
Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymując w ten sposób dochód. Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek: 800,00 zł x 18% = 144,00 zł, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 144,00 zł = 856,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.

JAK OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW OD UZYSKANIA 200 ZŁOTYCH?  umowa o dzieło

Wypłaty z tytułu umów o dzieło, które opiewają na kwotę nie przekraczającą 200 zł są opodatkowanie ryczałtowo. Naliczane są więc bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu stawką 18%, nie odlicza się od niej kwoty na ubezpieczenie zdrowotne. Nie łączą się z innymi dochodami podatnika w zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym PIT-11.
Cała ta kwota brutto jest dochodem opodatkowanym. Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek: 200,00 zł x 18% = 36,00 zł, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto 200,00 zł – 36,00 zł = 164,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła.
Zatem to wszystko. Przed podpisaniem umowy o dzieło musisz dokładnie zaznajomić się z jej treścią, by dowiedzieć się jakiego rodzaju jest to umowa. Pomoże to w późniejszym obliczeniu kosztów uzyskanego przychodu na podstawie tej umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here