ISO 9001 to norma dotycząca Systemu Zarządzania Jakością. Jest to najpopularniejszy system certyfikacyjny na całym świecie. Powszechność wdrażania tej normy z pewnością po części wynika z faktu, że jest ona uniwersalna: można ją wdrożyć w każdej organizacji, niezależnie od wielkości, lokalizacji, charakteru, czy branży.

Zasady jakości

System Zarządzania Jakością opiera się na kilku najważniejszych zasadach, są to:

– podejście systemowe,

– ciągłe doskonalenie,

– podejmowanie decyzji w oparciu o fakty,

– wzajemne korzystne relacje z dostawcami,

– zorientowanie na klienta,

– przywództwo,

– zaangażowanie ludzi,

– podejście procesowe.

Wszystkie zasady tej normy są opracowane zgodnie z powyższymi założeniami. Norma ta została tak zaprojektowana, aby jej wytyczne wspierały podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działania firmy.

Kto jest odpowiedzialny za jakość?

Odpowiedzialność za jakość w firmie łatwo można „zrzucić” na pracowników działu jakości, czy pełnomocnika ds. zarządzania jakością. Zgodnie z normą ISO 9001 odpowiedzialność ta jednak spoczywa na wszystkich pracownikach. Oczywiście w sposób szczególny powinni o nią dbać przedstawiciele kierownictwa, którzy zarządzają całą organizacją.

Kontrola jakości

Utrzymanie jakości na odpowiednim poziomie wymaga regularnego przeprowadzania audytów. Zajmują się tym wykwalifikowani pracownicy, który przeszli specjalny kurs ISO 9001 (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/aktualnosci/ostatnie-miejsca-na-szkolenie-audytora-wiodacego-iso-9001-rej-w-irca/ ). Kontrolowanie działalności firmy pod kątem zgodności z założeniami normy ISO 9001 to jeden z elementów, który sprawia, że firma nieustannie się rozwija.  Audytorzy, którzy ukończyli kurs ISO 9001 nie tylko znakomicie znają zasady normy, ale też potrafią w raporcie przedstawić wnioski tak, aby firma mogła szybko naprawić błędy oraz udoskonalić swoje działanie. Przeprowadzanie regularnych wewnętrznych kontroli ułatwia organizacji utrzymywanie jakości na odpowiednim poziomie, a także świetnie przygotowuje do pozytywnego przejścia przez audyt zewnętrzny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here