PR i marketing mają ze sobą dużo wspólnego, ale nie powinniśmy mylić ze sobą tych dwóch pojęć. Czym jest marketing, a czym PR? Chociaż mają one tożsame cele, to jednak obejmują inne obszary w przedsiębiorstwie. Sprawdź teraz!

Public relations, czyli PR jest niejednokrotnie mylony z marketingiem. Wynika to między innymi z faktu, że w wielu firmach zarówno za PR, jak i za marketing odpowiedzialne są te same osoby, bez dokładnego określenia różnic pomiędzy każdym z tych obszarów.

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że praca w public relations dotyczy znacznie szerszego obszaru niż sam marketing. Podczas gdy marketing odnosi się do zarządzania relacjami zachodzącymi pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, PR odnosi się głównie do relacji powstającej pomiędzy przedsiębiorstwem a jej internuncjuszami – podmiotami, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo lub są pod jego wpływem. Zalicza się do nich inwestorów, media, samorządy, pracowników firmy, społeczność lokalną oraz rządy.

Głównym celem marketingu jest prowadzenie działań, aby zaspokoić ludzkie potrzeby. Osoby pracujące w marketingu dostarczają odpowiednie produkty i usługi odbiorcom. Zaspokojenie potrzeb klientów, często także kreowanych przez specjalistów do spraw marketingu, prowadzone jest po to, aby zaspokoić ekonomiczne założenia przedsiębiorstwa.

Public relations często wspiera w tym marketing. Doświadczeni fachowcy w dziedzinie PR dysponują wiedzą, która pomaga im w przygotowywaniu materiałów, współpracy z dziennikarzami, usprawnianiu komunikacji. Dzięki temu dział marketingu jest w stanie działać efektywniej dzięki pracy public relations – wówczas przedsiębiorstwo może dotrzeć do konsumentów efektywniej i budować swój pozytywny wizerunek.

Jednocześnie należy wskazać, że w PR koncentruje się na długofalowej budowie i utrzymywaniu odpowiednich relacji z otoczeniem firmy oraz jej pracownikami. Niemniej jednak cele PR oraz marketingu są do siebie zbliżone i dążą do tego, aby wspomagać firmę w docieraniu do konsumentów oraz innych odbiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here