Spółki growth vs value

Inwestorzy z całego świata zastanawiają się nad jednym z dylematów inwestycyjnych. Jakie spółki wybierać – growth czy value?

Spółki growth vs value – jakie podejście do inwestycji wybrać?

Jakie spółki wybierać – growth czy value? Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, a nasz tekst nie stanowi porady inwestycyjnej. Możemy Ci za to przedstawić podstawowe informacje na temat obydwu grup spółek. Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w odniesieniu do spółek growth oraz value wymaga się różnej strategii inwestycyjnej.

Spółki typu growth – wzrost nade wszystko

Pod pojęciem: „spółki typu growth” rozumie się takie podmioty, które są nastawione na szybszy wzrost, przez co rozumie się generowanie wyższych zysków oraz zwiększanie udziału w rynku. Jeśli planowane przez kierownictwo takich spółek plany inwestycyjne się powiodą, przyniesie to spore korzyści przedsiębiorcy… a także inwestorom, którzy zdecydowali się kupić akcje tych działających w niepewnych i turbulentnych warunkach podmiotów.

Praktyka pokazuje, że inwestorzy często wybierają spółki growth z myślą o długiej perspektywie. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż tego typu podmioty są wciąż na etapie inwestycji rozwój prowadzonego biznesu. Oznacza to, że osiągnięcie sukcesu komercyjnego na dużą skalę może wymagać czasu. W efekcie, akcje online spółek growth mogą okazać się bardziej ryzykowne. Z drugiej jednak strony to właśnie spółki growth mają potencjał do dalszego wzrostu. Wśród przedsiębiorstw z tej kategorii można znaleźć np. firmy informatyczne, technologiczne itp. To właśnie do tego typu spółek należą uznane globalne maki, w tym np. Facebook czy Tesla.

Z pojęciem „spółki growth” nierozerwalnie związane jest pojęcie start-up, a historia zna wiele przypadków, w których spółki growth – choć były zapowiadane jako kolejne game changery – nie spełniły oczekiwań inwestorów.

Spółki value – wartość wypracowana latami

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku podmiotów określanych zbiorczo jako „spółki value”. Zajmują one znacznie bardziej ustabilizowaną i silną pozycję rynkową, a także pomyślne perspektywy na najbliższe lata. Co więcej, przyjmuje się, że akcje spółek value są niedoszacowane, co dla posiadaczy papierów wartościowych stanowi bez wątpienia dobrą informację — w dłuższej perspektywie inwestycja powinna przynieść raczej akceptowalną stopę zwrotu. Inwestorzy z całego świata mogą kupić akcje takiej spółki poniżej ich faktycznej wartości, co pozwala na to, by ich posiadacz mógł liczyć na sowite zyski.

Zasadniczo, inwestowanie w spółki typu value jest mniej ryzykowne w porównaniu z inwestowaniem w firmy typu growth, ponieważ te pierwsze mają już dobrze ustabilizowane dochody, wypracowane kontakty biznesowe itp. Z drugiej jednak strony często okazuje się, że spółki value nie osiągają tak dobrej dynamiki wzrostu jak spółki growth, a ich potencjał do dalszego wzrostu może być ograniczony.

Podsumowanie

Jak widać, spółki growth oraz value nie mają wielu wspólnych elementów; można podzielić między nie posiadany kapitał. Oczywiście, nie oznacza to, że należy rezygnować z jednego rozwiązania na rzecz drugiego. Kluczową regułą inwestowania jest dywersyfikacja portfela, co oznacza, że można dobierać akcje i spółek value, i firm typu growth.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here