Urlop – opieka nad dzieckiem

Urlop na ​ dziecko​ w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin – tak informuje Kodeks pracy. Do 2015 roku z urlopu na dziecko można było skorzystać wyłącznie w pełnych dniach, natomiast od 2016 roku pracownik może zdecydować, czy woli wykorzystać zwolnienie w postaci wolnych dni czy godzin.

ROK 2018 I ZMIANY ZWIĄZANE Z ​ OPIEKĄ NAD DZIECKIEM – URLOP

W Kodeksie pracy zmianie uległ art. 188, który mówi o opiece nad dzieckiem. Nowelizacja wprowadziła zapis mówiący o tym, że pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do lat 14, przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia​ ). W jaki sposób zamierzasz wykorzystać swój urlop, będziesz mógł zdecydować przy składaniu pierwszego wniosku. Decyzja musi być jednolita, czyli nie może być tak, że część urlopu będzie wykorzystana w ramach godzin, a druga w ramach dni. Musisz zdecydować się jedynie na jedną opcję w czasie całego roku.
NIEPEŁNY WYMIAR PRACY
Kodeks mówi także o tym, jak ma wyglądać wymiar godzinowy urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu – ma być on ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Oznacza to, że niepełna godzina zwolnienia zostanie zaokrąglona do pełnej godziny w górę.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W CZASIE ​ URLOPU OPIEKI NAD DZIECKIEM?

Przypominamy, że z urlopu na dziecko może korzystać tylko jedno z rodziców lub opiekunów dziecka. Niewykorzystany urlop nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Wzięcie ​ opieki nad dzieckiem ​ nie równa się z obligatoryjnym potwierdzeniem od lekarza związanym z zachorowaniem dziecka.

Urlop – opieka nad dzieckiem
DOWIEDZ SIĘ CO CIĘ OBOWIĄZUJE

Szczegółowych informacji dotyczących urlopu na dziecko powinien udzielić pracodawca. W wielu firmach działają różnego rodzaju elektroniczne systemy służące do wprowadzania wniosku – upewnij się, czy w ten sposób możesz wypisywać także godzinowe rozliczenie ​ urlopu na dziecko​ . Być może będzie to wymagało wypełnienia dodatkowego formularza, albo wysłanie wiadomości do konkretnej osoby w dziale kadr.

PRZYWILEJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Poniżej przedstawiamy listę przywilejów dla rodziców, jak i opiekunów związanych z ​ urlopem opieki nad dzieckiem. ​ Urlop w takim samym wymiarze godzin obowiązuje również opiekunów zastępczych. · ​ kobiety w ciąży, zatrudnionej na umowę o pracę nie można zwolnić; · ​ będąc w ciąży, na badania lekarskie możesz wychodzić w trakcie pracy; · ​ ​ urlop macierzyński​ , rodzicielski, wychowawczy; · ​ jednorazowe becikowe (należy pamiętać o obowiązującym kryterium dochodowym); · ​ z urlopu może skorzystać także tata maluszka (urlopu ojcowskiego nie może się zrzec na rzecz mamy dziecka). Na urlop ojcowski tata może pójść także wtedy, gdy mama przebywa z dzieckiem na urlopie macierzyńskim – mogą spędzać czas razem; · ​ ​ karmiącej mamie​ przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy. Mogą one (na wniosek pracownicy) być udzielane łącznie · ​ program 500+.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here