ekologia

Każdy lokal świadczący usługi gastronomiczne, mając w swojej ofercie dania wymagające smażenia, musi zmagać się z problemem utylizacji zużytego oleju spożywczego. W tej kwestii nie należy kierować się wygodą i ograniczeniem kosztów wylewając niepotrzebny produkt do zlewu, lub wyrzucając na śmietnik. Pozbycie się oleju w kanalizacji może prowadzić nie tylko do zatorów rur i osprzętu pomocniczego, ale również może powodować problemy ekologiczne z oczyszczeniem ścieków. Wyrzucenie oleju na śmietnik, nawet w szczelnie zamkniętym opakowaniu, także prowadzi do problemów z przetworzeniem odpadów, a poprzez niestosowanie się do zasad segregacji odpadów, przysparza dodatkowych problemów podmiotom odpowiedzialnym za recykling. Dlatego tak ważne jest, by zużyty olej utylizowany był w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami ekologii oraz obowiązującymi przepisami.

Profesjonalna utylizacja oleju spożywczego

Lokale gastronomiczne, zależnie od skali działalności, potrafią przetworzyć od kilku do nawet kilkudziesięciu litrów oleju spożywczego dziennie. Generuje to dużą ilość odpadu, który musi zostać zutylizowany w sposób bezpieczny dla środowiska. Najlepszym sposobem przeprowadzenia tego procesu jest zlecenie go profesjonalnej firmie świadczącej takie usługi. W ten sposób zużyty olej zostaje odebrany bezpośrednio z lokalu gastronomicznego i w bezpieczny sposób przetransportowany do miejsca, gdzie podlegać będzie procesom recyklingu. Zależnie od ilości produkowanego odpadu, zużyty olej może być odbierany na bieżąco po zakończonym dniu pracy, lub składowany w szczelnych pojemnikach i przekazywany firmie rzadziej, ale w większych ilościach na raz.

Jak wygląda proces recyklingu oleju gastronomicznego?

Proces utylizacji oleju polega na poddaniu go procesowi rafinacji, w którym usuwane zostają z niego zanieczyszczenia, a przetworzony produkt przyjmuję postać czystego oleju bazowego. Recykling olejów gastronomicznych rozpoczyna się od oczyszczenia i przefiltrowania odpadu w celu pozbycia się zanieczyszczeń powstałych podczas smażenia, między innymi resztek jedzenia. W dalszej kolejności olej poddawany jest procesom oczyszczającym mającym przywrócić jego początkowy stan, usuwając niekorzystne związki chemiczne, które powstały wskutek wykorzystania oleju w kuchni. Ilość procesów, jakie należy przeprowadzić podczas recyklingu, zależy od stopnia zużycia oleju, oraz jego przeznaczenia po przeprowadzeniu recyklingu.

Dlaczego odpowiednia utylizacja jest ważna dla środowiska?

Odpowiednia utylizacja zużytego oleju spożywczego jest konieczna nie tylko ze względów prawnych i potencjalnych kar, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę za nieodpowiednie zagospodarowanie odpadu. Istotne są również względy ekologiczne, gdyż pozbycie się oleju w nieodpowiedni sposób, może doprowadzić do przedostania się szkodliwych substancji w nim zawartych do środowiska naturalnego. Podczas smażenia produktów spożywczych w oleju powstają związki chemiczne, które po przedostaniu się do środowiska mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla licznych gatunków zwierząt i roślin, oraz zatrucie wód gruntowych co może mieć negatywny wpływ również na człowieka. Zlecenie utylizację oleju profesjonalnej firmie można mieć pewność, że proces recyklingu będzie przeprowadzony w sposób bezpieczny dla środowiska, z zachowaniem wszelkich norm i przepisów regulujących kwestię przetwórstwa odpadów. Trafin Oil – dostawa i recykling olejów gastronomicznych. Zapraszamy zapoznać się z naszą ofertą!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here